Imena luda nalaze se svuda

03.04.2012. DONJA BATINA

DONJA_BATINA

U blizini Zlatara, dolinom se od sela Belca, pa sve do župe Konjščina prostrala Donja Batina.


Od ponedjeljka do petka u terminu, od 6.55 do 9.20, Subotom ujutro od 10.15 do 12.00

  • Autorska prava © HRT - Hrvatska radiotelevizija. Sva prava pridržana. Impressum
  • Copyright © Croatian Radiotelevision. All rights reserved.