ZDRAVI ŽIVOT - MJESEČEV SJETVENI KALENDAR (21.3.2012.)

SJETVENI_KALENDAR

Danas sve veći broj ljudi nastoji proizvesti što kvalitetniju hranu i pokušavaju da pritom ne naruše prirodnu ravnotežu. Upravo je takva biodinamička poljoprivreda koja poštuje prirodne, ali i zakone svemira. U ovoj se poljoprivredi pomno prate kretanja zvijezda i planeta te se prema njima se određuje sjetva, berba i rad u polju ili izvan njega, a rezultati su doista čudesni.


Od ponedjeljka do petka u terminu, od 6.55 do 9.20, Subotom ujutro od 10.15 do 12.00

  • Autorska prava © HRT - Hrvatska radiotelevizija. Sva prava pridržana. Impressum
  • Copyright © Croatian Radiotelevision. All rights reserved.